Svane Helse AS ble startet i April 2017.
Daglig leder

Jhonny Hansen

Har jobbet bland annet innen eldreomsorg, psyk, rus og bolig for psykisk utviklingsemmede.
Jeg har og jobbet som busssjåfør og ordensvakt.

Som dere ser så har jeg god erfaring å jobbe med mennesker.
Jeg har alltid hatt et brennende ønske om å hjelpe mennesker i ulike situasjoner.

Kontoret ligger sentralt på Ila Trondheim, selskapet drives av helsepersonell med erfaring fra hjemmepleie, rus og psykiatri og bemanning tjenester.
Alle medarbeidere hos Svane Helse er engasjerte og pålitelige, de kan tilby trygghet og varme uansett situasjon.

Svane Helse AS eies av Johnny Svane og Barbara Wikland med bred erfaring fra bemanningstjenester og drives av Jhonny Hansen med mangeårig erfaring fra helsesektoren.

Vi tilbyr omsorgen du trenger.